You have to be at least 18 years old to use our website
Are you already 18 years old?
Yes
No
Shopping Cart (0 Items)
Subtotal
0
ProductDetailQuantityUnit PriceTotal
Your cart is empty!

ვენახები

მეღვინეობის ტერუარის ძირითად შემადგენელ ელემენტებად ითვლება კლიმატური პირობები, ნიადაგის ტიპი, ადგილის რელიეფი და იმ მცენარეთა ნაირსახეობა, რაც ნაკვეთზე და მის გარშემო იზრდება. ეს პირობები, აღნიშნული ტერიტორიისთვის განსაზღვრულ ყურძნის ჯიშს საშუალებას აძლევს გაიზარდოს და ჰარმონიულად დამწიფდეს.

გეოგრაფიული მდებარეობა და ადგილის რელიეფი

ტატულაშვილების ოჯახის ვენახები მდებარეობს კახეთში, კახეთის მთების ჩრდილოეთ ფერდობზე, მდინარე ჭერმისხევის მარჯვენა სანაპიროზე (მდინარე ალაზნის მარჯვენა შენაკადი), ზღვის დონიდან 460 მეტრ სიმაღლეზე.

ნიადაგის შემადგენლობა

ყურძნის და, შესაბამისად, ღვინის ხარისხი, თუ მოსავლიანობა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ნიადაგის შემადგენლობაზე. ტატულაშვილების ვენახთა ნიადაგის შემადგენლობაში 60%-ზე მეტი მსხვილმარცვლოვანი ქვიშა და ღორღია. ღორღი ნიადაგის დრენაჟს ახდენს, ხელს უშლის წყლის ზედმეტ აორთქლებას, არეგულირებს ტემპერატურას და ირეკლავს სინათლის სხივებს.

ვენახების მდებარეობა ჩრდილოეთ ფერდობზე კი, მათ ზედმეტი ტენიანობისგან იცავს და ხელს უწყობს ბუნებრივ კონდიცირებას. კახეთის ნიადაგის შემადგენლობაში არსებულმა თიხამ და ნეშომპალამ, ეს რეგიონი აქცია ქვეყნის ყველაზე ხელსაყრელ ტერიტორიად მევენახეობისთვის.

მოვლა და დამუშავება

ვაზის მოვლის მთელი წლიური ციკლის განმავლობაში, ჩვენ ვქმნით ვაზისთვის მაქსიმალურად კომფორტულ პირობებს დამწიფებისა და მსხმოიარობისთვის. მოვლისთვის გაცნობიერებულად ვიყენებთ დამზოგავ საშუალებებს, ვინაიდან დარწმუნებულები ვართ, რომ მევენახეობისადმი ასეთი მიდგომა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე გამოიყენებოდა ჩვენი წინაპრების მიერ, წარმატებული მეღვინეობის საფუძველია.

  • საყრდენები, ჩვენი ოჯახის ვენახებში, დამზადებულია მუხისა და აკაციისაგან.
  • ვაზის გასხვლა და ფოთლების გამეჩხერება მხოლოდ ხელით კეთდება.
  • წელიწადში ორჯერ ვაზის მისამაგრებლად ვიყენებთ სიმინდის ფოჩის ბოჭკოებს, რათა თავიდან ავიცილოთ მცირედი მექანიკური დაზიანებაც კი.
  • ჩვენ არ ვიყენებთ არც ინსექტიციდებს და არც ჰერბიციდებს.
  • ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ ორგანულ სასუქებს (ძროხის ნაკელს).

 

წლის განმავლობაში დეტალურად ვაკვირდებით ზრდის პროცესს, ვაზის მსხმოიარობას, ფიქსირდება ტემპერატურა, ნალექი და სხვა პარამეტრები, რაც გავლენას ახდენს მოსავალზე. ჩვენ ვაგროვებთ და ვინახავთ ამ მონაცემებს, იმისათვის, რათა შევაფასოთ მათი გავლენა შატო ზეგაანის ამა თუ იმ წლის მოსავლის ღვინის არომატის თავისებურებებზე.

მოსავლის აღება

რთველი, როგორც წესი, იწყება სექტემბრის პირველ დღეებში და გრძელდება, საშუალოდ, 2 კვირის განმავლობაში. ყურძნის ლაბორატორიული ანალიზი გვეხმარება რაც შეიძლება ზუსტად განვსაზღვროთ ნაყოფის სიმწიფე და შაქრის ოდენობა.

აი კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი, რომელსაც ვიცავთ მოსავლის აღებისას:

ყურძენი არ იკრიფება ნამის შემთხვევაში. ამინდი უნდა იყოს მაქსიმალურად მშრალი. იდეალურია, თუ კრეფის დღე იქნება ღრუბლიანი. მთელი ყურძენი ხელით იკრიფება. მწიფე მტევნები, შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის იდება სპეციალურ ჭურჭელში და მაშინვე იგზავნება შატო ზეგაანში, სადაც იწურება და მუშავდება მათი ვაზიდან მოწყვეტის შემდეგ სულ რამდენიმე საათში.